התקנת כל - סוגי התקנים תוך רחמיים IUD

מניעה תוך רחמית – דוגמה לשיטה זו היא התקן תוך-רחמי.

התקן רגיל (מנחושת) או מירנה עם מיכל ובתוכו פרוגסטרון מותקן לתוך רחמה של האישה לתקופה עד 5 שנים. שיטה זו אסורה לנשים עם זיהום במערכת הנשית, לנשים עם בעיות אונקולוגיות של הרחם או צוואר הרחם, וכן לנשים בכל שלבי ההיריון.

התקנת כל סוגי התקנים תוך רחמיים, כולל:

  • נווה טי - Nova T
  • מונה ליזה 375 - Mona Lisa 375
  • מירנה - Mirena
  • IUB-Ballerine
  • Janess

מניעה תוך רחמית – דוגמה לשיטה זו היא התקן תוך-רחמי. התקן רגיל (מנחושת) או מירנה עם מיכל ובתוכו פרוגסטרון מותקן לתוך רחמה של האישה לתקופה עד 5 שנים. שיטה זו אסורה לנשים עם זיהום במערכת הנשית, לנשים עם בעיות אונקולוגיות של הרחם או צוואר הרחם, וכן לנשים בכל שלבי ההיריון.